loading

Privacy verklaring

 

Via onderstaande websites worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt:

lomansmeubelmakerij.nl

Niek Lomans Meubelmakerij acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, de contact gegevens staan onder aan deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Niek Lomans Meubelmakerij is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 3-7-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen (hierna genoemde punten 1 t/m 4):

– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

1) Registreren

Wij bewaren uw gegevens t.b.v. contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen en/of heeft opgevraagd. Wij zullen de aan gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

2) Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per post
– per e-mail
– per telefoon

3) Nieuwsbrief/mailing

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

4) Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nader informatie

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Niek Lomans Meubelmakerij plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er ook cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen we onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar we mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze uitzetten via uw eigen browser.

Welke cookies gebruiken wij?

In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen.

Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies

Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren.

Sessiecookies

Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor aanpassen op uw surfgedrag. Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Advertising cookies

Wij maken geen gebruik van Advertising Cookies.

Tracking cookies

Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Cookies weigeren via uw browserinstellingen

Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kunt u doen via de optie ‘instellingen’ van uw internetbrowser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies.

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Niek Lomans Meubelmakerij

Erveweg 11 8196
KE WELSUM (Overijssel)

E-mail: info@lomansmeubelmakerij.nl
Website: www.lomansmeubelmakerij.nl